This page will present a wide-ranging resource list consisting of different articles debating the city development in Bjørvika, Oslo. Currently under construction.

While waiting, we would like to share a few of the links to articles on Bjørvika. In Norwegian only.

Retten til byen
Heidi Bergsli, Billedkunst 5-2010
'Kultur' skal gjerne bidra til å gjøre sjøsiden og byen mer tiltrekkende. Men for hvem? Og hvordan skal Fjordbyprosjektet gjøre Oslo tiltrekkende som 'kreativ by'? Etter at industrihavnen flyttes skal Oslos sentrale sjøside åpnes for nybruk gjennom Fjordby- prosjektet. Det representerer en tidstypisk byutviklingspolitikk: områdefokusert, kulturledet og flerfunksjonell med rekreasjons-, bolig- og næringstilbud. Av Fjordbyens elleve soner er Bjørvika av de første som utvikles. Bjørvika skal bli utstillingsvindu for Norges modernitet og kreativitet, og skal begeistre alle Oslos innbyggere, heter det. Men hvordan skal Bjørvika begeistre?

Til minne om Schweigaards gate 32
About gentrification in Oslo and the Grønland-area. How can a politics be carried out that fulfills the need for lower quality and cheaper spaces for cultural production? In Oslo there has been a great focus on housing where office and industrial buildings have been reregulated to development of new housing projects, thus leaving a smaller space for capital-weak initiatives like studios and other cultural production spaces. The article traces out some possible and impossible political strategies to secure these kinds of spaces.

Fra Byens Fornyelse
Fjordbycharretten i november 2004 har langt mindre å gjøre med begrepet charrette enn det ovenforstående prosjekt. Her er det mer snakk om arbeid med visjoner enn konkret byforming på charrettens premisser.


Hvem bestemmer i Bjørvika?

Av Åse Markussen,-  cand.philol i kunsthistorie, Universitetsbibliotekar
Aftenposten 07.06.10
En analyse av hele Fjordby–Bjørvika-prosessen er på sin plass. Politikerne bør nå ta et skritt tilbake og deretter ta et grep der det ennå kan gjøres endringer. Vi har kommunevalg i 2011. Folkemotstanden er sterk.