Bik Van der Pol

----- For English please scroll down ------

Bik Van der Pol.
Liesbeth Bik og Jos Van der Pol har samarbeidet siden 1995 under navnet Bik Van der Pol. De bor og jobber i Rotterdam. Prosjektene deres omhandler funksjonalitet og sensibilitet overfor stedets karakter og de er opptatt av en interaksjon både på et institusjonelt og nært, lokalt nivå. De er opptatt av å revitalisere erindring i nåtiden og spørsmål rundt kunnskap. Gjennom å friske opp minnet i det nåværende og med spørsmål rundt kunnskap, søker de å legge grunnlaget for en dialog og et begrepsapparat de stadig utvikler for å forstå situasjoner som omgir oss. De setter seg fore å forbedre situasjoner, legge til det som mangler, sette søkelys på det som ligger i mørke og åpne opp, heller enn å lukke igjen. Samarbeid og utveksling i ulike former er en viktig del av Liesbeth Bik og Jos Van der Pols kunst. Ikke bare samarbeider de med hverandre, men samarbeid med andre er en viktig del i deres prosjekter. Mange av deres verk kan beskrives som kontekstfølsomme og konstruktivt kritiske ved at de forholder seg til et bestemt sammenheng og stiller spørsmålstegn ved kunstens og dens institusjoners måte å fungere på. De bruker samarbeidet som en plattform for forskjellige typer kommunikasjonsaktiviteter. Å utforske og aktivere slike plattformer er en hovedåre i deres arbeid.
www.bikvanderpol.net

----- English ------

Liesbeth Bik and Jos Van der Pol work collectively since 1995 as Bik Van der Pol. They live and work in Rotterdam. Bik Van der Pol's projects engage with functionality and site sensitivity, concerned with interaction at an institutional and intimate, local level. They engage with revitalization of memory in the present and with questions of knowledge, thus creating the necessary potential for a dialogue and an ever reforming discourse through which they develop an understanding of situations that surround us. They aim to improve situations, add what is missing, highlight what is in the dark and to open rather than close. Their working method is based on co-operation and they use this as a platform for various kinds of communicative activities. Exploring and activating such platforms is one of the main threads in their work. www.bikvanderpol.net
8 April / 23 April / 30 April
Speculation by Bik Van der Pol